Hem

På sänkmomsen.nu kan du läsa nyheter och fakta kring sänkningen av restaurangmomsen. Sidan skapades för att sprida information om vad en sänkning av momsen på restaurangmat från 25 procent till 12 procent, samma som för övriga livsmedel, skulle få för effekter. Sidan skapades av SHR för att samla all fakta på ett ställe.

Enligt ToppFinans hade Sverige tills den första januari 2012 världens högsta restaurangmoms. Momsen på mat som serveras på restaurang var mer än dubbelt så hög som på maten i affären.  Riksdagen fattade den 23 november 2011 beslut om att sänka momsen på restaurangmat till 12 procent.

En sänkning av restaurangmomsen kommer att skapa uppskattningsvis 10 000 nya jobb till dem som bäst behöver det, framförallt unga och invandrare.

Då momssänkningen är genomförd kommer denna sida att upphöra under den kommande tiden. Tack till alla som bidragit till den genomförda momssänkningen.

15 000 nya jobb

Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) och norska LM skulle en sänkning av restaurangmomsen, till samma nivå som för livsmedel, skapa uppskattningsvis 15 000 nya jobb.

Till dem som bäst behöver det
Av dessa 15 000 nya, vita jobb beräknas merparten gå till utlandsfödda och ungdomar – grupper som är hårt drabbade av arbetslöshet och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden.

Och sundare konkurrens

En momssänkning har även andra fördelar. Med lägre priser på krogen kommer många fler att ha råd att äta ute oftare. Dessutom skulle en sänkt moms i kombination med de övriga åtgärder som vidtagits, bidra till att minska svartekonomin i branschen. Detta skulle i förlängningen skapa bättre konkurrensförutsättningar för de seriösa företagen.

Lägre moms bidrar också till en sundare konkurrens inom livsmedelssektorn. Dagens höga restaurangmoms styr konsumtionen till butik och matlagning hemma i stället för att vi äter ute, och till matlåda i stället för en välbehövlig lunchpaus på restaurang.

Vi har inte råd att låta bli

Priset för att inte sänka restaurangmomsen riskerar att bli väldigt högt. En sänkning av momsen är en unik möjlighet att hantera flera viktiga och angelägna samhällsekonomiska utmaningar.

Minskat utanförskap tack vare 15 000 nya jobb är den viktigaste.