Om oss

sänkmomsen.nu ville skapa opinion för en sänkning av restaurangmomsen. Från 25 procent till 12 procent.

Initiativtagare till sänkmomsen.nu är Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Restaurangbranschen sysselsätter fler ungdomar och utlandsfödda än någon annan bransch. Många får sitt första jobb i just restaurangbranschen, som därmed fungerar som en viktig inkörsport till arbetslivet. Sex av tio anställda i restaurangbranschen är under 34 år. Knappt en tredjedel är utlandsfödda.

Studier visar att en momssänkning kan skapa uppskattningsvis 10 000 nya jobb och ökad sysselsättning bland dem som i dag lever i utanförskap på arbetsmarknaden.

Den möjligheten borde utnyttjas ansåg SHR och drev opinionsarbete för en sänkningen av momsen på restaurangmat från dåvarande 25 procent till dagens 12 procent.